POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

DOROTA SUBDA


Od 2018 r. Przewodnicząca Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej. Inicjatorka ustanowienia bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Patronem Powiatu Ostrowskiego. Pomysłodawca spisania dziejów ostrowskiej „SOLIDARNOŚCI”.

Od 2022 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Kobiety wspierają Kobiety”, którego głównymi obszarami działania są: kultura, rozwój, integracja i podtrzymywanie tradycji.