POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

CHRIS O'NEILL


Mieszka w Polsce od 1981 r. W latach 80-tych aktywnie działał w opozycji antykomunistycznej na rzecz niepodległości Polski. Uczestnik uroczystości pogrzebowych bł ks. Jerzego Popiełuszki.

Absolwent polskich oraz zagranicznych uczelni – m. in. ukończył KUL i Oxford. Znawca historii Polski i Europy Wschodniej. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, w tym jako: tłumacz, poławiacz homarów, biznesmen i korektor tekstów w języku angielskim.

W 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Sztabu Krajowego kampanii prezydenckiej Jana Olszewskiego. Odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności.