POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

BEATA POLKOWSKA

Poetka występuje z grupą artystyczną INVENIO recytując wiersze własne i prezentując swoją twórczość z dziedziny sztuk wizualnych - łącząc całość - w unikatowe happeningi. Od trzech lat, co roku, w rocznicę odsieczy wiedeńskiej, w Kościele Ojców Kapucynów na ulicy Miodowej w Warszawie, wraz z innymi artystami, uczestniczy w tak zwanych „VIKTORIACH” recytując wiersze własne. Wykonała setki ilustracji do książek własnych oraz do książek innych autorów.

Interesuje ją ujęcie sztuk interdyscyplinarne. Współpracowała z wieloma artystami, twórcami, kompozytorami, muzykami. Między innymi z Andrzejem Rejmanem, Jackiem Bąkiem, Markiem Kędziorkiem, Piotrem Buczkiem, Anną Kurpińską.

Ważne jest dla niej, aby sztuka niosła przesłanie, opierając się na wartościach uniwersalnych: PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA oraz podkreślała unikatową wartość człowieka jako indywidualności. Unikalność ta - jest rozwojowym procesem i jest człowiekowi zadana. To ciągły ruch ku pełni. Jest niezbędna, gdyż jedynie dzięki realizacji ludzkiej oryginalności możemy być sobie potrzebni, uzupełniać się i fascynować sobą nawzajem.

Laureatka nagrody Ministra Kultury za osiągnięcia artystyczne.


Autorka ponad 20 książek:
· Tomów poezji,
· Baśni „pokoleniowych” – dla wszystkich młodych duchem,
· Pracy z dziedziny teologii duchowości pt. Święta Faustyna. Arcydzieło Miłości Bożej,
· Teksów piosenek, zawartych w książce: Kompozytorze stwórz ciszę,
· Poematu, dedykowanego Polonii pt. Lustra - będącego książkowym zapisem Impresji, nagrodzonej na Polonijnym Festiwalu Multimedialnym,
· Scenariusza filmowego o księdzu Jerzym Popiełuszce. Publikacja jest elastycznym „tworzywem” do realizacji. Zawiera oryginalne ilustracje, propozycje scen, teksty piosenek.