POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

BARBARA MICHAŁOWSKA


Absolwentka Wydziału Historycznego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od niemal piętnastu lat związana z „Tygodnikiem Solidarność” i portalem tysol.pl. Na ich łamach podejmuje szczególnie tematy dotyczące spraw pracowniczych i społecznych. Nie obca jest jej również tematyka historyczna i religijna.

Szczęśliwa żona i mama trojga pociech.