POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ARKADIUSZ JABŁOŃSKI


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zainteresowany naukami społecznymi, zwłaszcza socjologią kultury i politologią. Pracuje w branży IT.

Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną w ramach organizacji narodowych. Współorganizator manifestacji patriotycznych m.in. Marszu Niepodległości czy Marszu Zwycięstwa. Obecnie pełni funkcje wiceprezesa i rzecznika Młodzieży Wszechpolskiej i członka zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości".