POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ANTONINA GRABOWSKA


Absolwentka Państwowego Uniwersytetu im. Ualichanowa w Kokszetau (Kazachstan) na kierunku Polonistyka oraz studiów podyplomowych dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie pracy tłumacza i nauczyciela polonijnego języka polskiego w Kazachstanie oraz współpracy z organizacjami polonijnymi w Kazachstanie. Obecnie pełni funkcję Koordynatora w Ośrodku Adaptacyjnym dla Repatriantów w Pułtusku.