POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ANTONI STEFANOWICZ


Rocznik 1940. Absolwent Politechniki Lwowskiej (1967 r.). Pochodzi z polskiej rodziny Ojciec i Matka byli Polakami i praktykującymi katolikami. Stąd też wyniósł polskie obyczaje i tradycje, które starannie pielęgnuje w swojej rodzinie i promuje wśród Polonii ukraińskiej.

Od 35 lat aktywny działacz społeczny na rzecz Polonii. Od 2012 r. pełni funkcję Prezesa Związku Polaków Ukrainy (ZPU) . Od marca 2022 r. mieszka w Domu Polonii w Pułtusku, gdzie jako wojenny uchodźca znalazł bezpieczny dom i nadal wypełnia obowiązki Prezesa ZPU.