POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ANNA WAWRZASZEK-ŁUC


Rocznik 1994. Urodzona w Jarosławiu. Ukończyła Liceum Profilowane im. Juliusza Słowackiego. Pracuje w Lear Corporation Poland w Jarosławiu.

Członek Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność", członek rady Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność", członek zarządu "S" organizacji międzyzakładowej oraz członek Europejskiej Rady Pracowniczej.

Wokalistka zespołu muzycznego „Efekt". Przebojowa, energiczna, zawsze dążąca do celu, kochająca śpiew, fotografię i modę. Chętnie udziela się społecznie i z uśmiechem niesie pomoc drugiemu człowiekowi. Laureatka Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach.