POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK


ANDRZEJ MADEJ


Rocznik 1955. Ekonomista, makler (1991). Autor opracowań o przedsiębiorczości i rynku finansowym w wydawnictwach branżowych a od 2010 r. na blogach w Salonie24 i Neonie24.

Założyciel (1987) kierujący przez 23 lata dużym przedsiębiorstwem maklerskim. Potem właściciel kierujący przez 9 lat placówką medyczną. Realizator wielu inicjatyw o charakterze gospodarczym, m.in. Izby Domów Maklerskich i społecznych m.in. Cracovia Maraton, Kwietny Bieg. Żona, troje dzieci, sześcioro wnuków.