POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ANDRZEJ DUFFEK


Opozycjonista działający w latach osiemdziesiątych w Federacji Młodzieży Walczącej. W 2003 r. uległ poważnemu wypadkowi. Przez dwa miesiące był w śpiączce balansując na granicy życia i śmierci. Odbył wówczas podróż do domu – do Boga i stanął do wyceny swojego życia. Tam zrozumiał jak wielką wartość mają nasze intencje i jak potężnym orężem jest modlitwa. Dzięki modlitwom bardzo wielu osób z całej Polski oraz ofierze życia swojego brata Tadeusza wrócił do życia na tym świecie. Oddany kibic Lechii Gdańsk.