POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· II DZIEŃ - 30.11.2023


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

MAREK WERNIC


Warszawiak z dziada pradziada pochodzący z rodu Werniców, z nietypowego bo rodu pochodzenia niemieckiego, który pod koniec XVIII w. przybył do Polski, osiedlił i zakorzenił się w polskiej historii.

Wnuk mjr Leona Leszka Wernica, żołnierza legionów Marszała Józefa Piłsudskiego, uczestnika bitwy warszawskiej 1920 r. Syn Powstańca Warszawskiego, dziennikarza historyka ś.p. Andrzeja Wernica.

Od października 2022 r. żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, 18 Stołecznej Brygady Terytorialnej.

Z zawodu wyuczonego i wykształcenia technik usług gastronomicznych o profilu kucharz. Patriota, społecznik, uczestnik wielu ważnych przedsięwzięć o charakterze religijno-patriotycznym.