POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· II DZIEŃ - 30.11.2023


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO
DNIA KONGRESU
19:15 - 19:30

PROGRAM KONGRESU (ZAKRES DEBAT I ICH SKŁAD OSOBOWY)
ORAZ WYDARZENIA DODATKOWE MOGĄ ULEC ZMIANIE