POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· I DZIEŃ - 29.11.2023


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

EUCHARYSTIA KONCELEBROWANA POD PRZEWODNICTWEM J.E. KS. DR SZYMONA STUŁKOWSKIEGO, BISKUPA PŁOCKIEGO
BAZYLIKA ZWIASTOWANIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PUŁTUSKU
18:00 - 19:00