POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

ZBIGNIEW BONARSKI

Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. Po ponownej legalizacji „Solidarności” w 1989 r. przez wiele lat był członkiem władz i pracownikiem biura Zarządu Regionu Częstochowskiego.

Od ponad dziesięciu lat, będąc już na emeryturze, podejmuje społecznie działania mające na celu zaszczepianie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Wraz z grupą członków Stowarzyszenia Solidarność i Niezawisłość, którego jest obecnie wiceprezesem, wyszukuje, oznacza i upamiętnia lokalne groby Żołnierzy Wyklętych.

Z jego inicjatywy w budynku Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” powstało małe muzeum historii „Solidarności”. Pomysłodawca spotkań z bohaterami lat 80-tych i Częstochowskiego Archiwum Solidarności CzAS.