POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

ST. INS. ZS MAREK MATUŁA

Urodzony 6 stycznia 1957 r. w Rzeszowie. W latach 1975–1979 studiował Germanistykę w WSP w Rzeszowie, uzyskując tytuł magistra filologii germańskiej. Ukończył także studia podyplomowe uprawniające do nauczania historii jako drugiego przedmiotu oraz kurs edukatorski programu „Nowa Szkoła”.

Od 1983 r. pracował jako nauczyciel języka niemieckiego w szkołach średnich i podstawowych, w Kolbuszowej, Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie oraz w Gimnazjum nr 7 w Rzeszowie, na stanowisku nauczyciela j. niemieckiego, a także sprawował funkcję Dyrektora szkół.

Po przejściu na emeryturę, współuczestniczył w budowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Dziś największej organizacji strzeleckiej w naszej Ojczyźnie, pełni w niej funkcję Komendanta Głównego.