POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

SŁAWOMIR MAZUREK

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończył politologię, a także podyplomowe studium Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent IESE Business School (Program Top Public Executive 2017–2018). Podczas studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów oraz odpowiadał za komunikację społeczną w Stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści. Filister Korporacji Akademickiej Respublica. Zasiadał w Parlamencie studentów UKSW oraz w Senacie Uczelni.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim. Piastował funkcję rzecznika prasowego w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej SA w Warszawie oraz w Ministerstwie Środowiska. Wchodził w skład polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Yorku w 2007 roku.

Pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska oraz pełnomocnika rządu ds. rozwoju wydobycia węglowodorów. Nadzorował Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Był członkiem Komitetu do Spraw Europejskich i Komitetu Cyfryzacji RM. Reprezentował Ministra Środowiska w Polskim Komitecie UNESCO, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Radzie Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz Zespole Trójstronnym ds. Branży Energetycznej. Przewodniczył Polskiej Delegacji podczas COP24 w Katowicach oraz UNEA-4 w Nairobi, a także UNCCD New Delhi.

W latach 2020-2022 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banku Ochrony Środowiska S.A.

W marcu 2022 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji BOŚ S.A. oraz wchodzi w skład Zespołu Laudato Si' przy Episkopacie Polski