POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

PIOTR PYZIK

Urodził się 1 stycznia 1959 r. w Puławach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Studia wyższe ukończył na wydziale: politologia, dyplomacja i stosunki międzynarodowe.

W młodości aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Politechniki Śląskiej, współpracował z „Solidarnością”. Po wprowadzeniu stanu wojennego za działalność patriotyczną był wielokrotnie zatrzymywany i internowany. Ostatecznie został karnie przeniesiony ze studiów do wojska. Mimo to, nie zaprzestał działalności niepodległościowej.

Po 1989 r. współpracował z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi. Był m.in. jednym z organizatorów i uczestników konwoju z pomocą humanitarną dla Sarajewa.

W latach 2010-2011 był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego. W 2011 r. został wybrany do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości.

W 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o reelekcję. W VIII kadencji Sejmu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji łączności z Polakami za Granicą oraz był członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Obrony Narodowej. W trakcie pracy w parlamencie aktywnie współpracował przy wielu projektach dotyczących rozwoju gospodarczego kraju oraz wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Od stycznia do lipca 2020 r. był doradcą zarządu PGE Ciepło (Kogeneracja). Od sierpnia 2020 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego w Oddziale PGE Dystrybucja w Skarżysku-Kamiennej.

15 listopada 2021 r. powołany na stanowisko Podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.