POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

MARIAN FLOREK

Absolwent filologii polskiej – teatrologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Studiował również filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Podyplomowo studiował retorykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz teologię w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie, działającym na zasadzie umowy naukowej podpisanej z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania w mediach.

Odbył studia licencjackie w Wyższym Instytucie Teologicznym (sekcja w Częstochowie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) i bronił licencjat kanoniczny zatytułowany: „Środki niewerbalnej perswazji. Retoryka, komunikacja, sztuka żywego słowa w służbie współczesnego kaznodziejstwa”.

Obecnie pracuje w Tygodniku Katolickim „Niedziela”.