POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

MAGDALENA CZARNIK

Socjolog, tłumacz, publicystka, prelegentka dla dorosłych i młodzieży, aktualnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci.

Poruszona przed 10 laty wykładami niemieckiej socjolog i pisarki Gabriele Kuby, współtworzyła spontaniczną inicjatywę rodziców STOP Seksualizacji Naszych Dzieci. Nawiązała wówczas kontakty z organizacjami rodziców i nauczycieli z Niemiec, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii protestującymi przeciwko demoralizującym programom szkolnym, narzucanym przez aktywistów tęczowej rewolucji.

· w 2015 r. współorganizowała manifestację w Warszawie pod hasłem: Stop Deprawacji w Edukacji, która zatrzymała plany wyrzucenia z polskich szkół prorodzinnego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i zastąpienia go antyrodzinną, genderową edukacją seksualną wg standardów WHO.

· w latach 2016-2020 uczestniczyła w pracach Zespół ds. promocji uczestnictwa rodzin w życiu publicznym i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji przy Kancelarii Premiera RP.

· w latach 2017-2018 jako metodyk na woj. małopolskie koordynowała prace tutorów w szkołach średnich w ramach projektu z zakresu zdrowia prokreacyjnego „W stronę dojrzałości” Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia.

· od 2021 r. członek Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

· 4 lipca 2022 r. współorganizowała Forum Organizacji Prorodzinnych z całej Polski w siedzibie Collegium Intermarium Instytutu Ordo Iuris.

· 29 sierpnia 2022 r. w Warszawie pod budynkiem MEiN wraz ze Stowarzyszeniem Nauczycieli dla Wolności i Stowarzyszeniem Odpowiedzialny Gdańsk ogłosiła powstanie ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Szkoły.

Jest przekonana, że chrześcijaństwo niesie odpowiedzi na problemy współczesnego świata, który zatracił prawdę o człowieku, seksualności i miłości, a pod pozorami szczytnych haseł wolności i tolerancji w rzeczywistości niszczy wszelkie normy i odbiera godność osobie ludzkiej.

Działa na rzecz propagowania naturalnego modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, ochrony dzieci przed seksualną indoktrynacją, wzmacniania konstytucyjnych praw rodziców, a także promowania programów profilaktycznych opartych na antropologii chrześcijańskiej, przekazujących wartości DOBRA, PRAWDY I PIĘKNA.

Fascynuje się Teologią Ciała Jana Pawła II. Szczęśliwa żona i mama 4 dzieci.