POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. KAN. ANDRZEJ SMOLEŃ

Urodził się w 1960 r. Po ukończeniu w 1979 r. Liceum Ogólnokształcącego w Strzegowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

Studia zostały przerwane wcieleniem do „kleryckiej” Jednostki Wojskowej JW. 4413 w Bartoszycach, w której służył do jej rozwiązania w kwietniu 1980 r. Studia seminaryjne ukończył w 1985 r. przyjmując 15 czerwca święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Zygmunta Kamińskiego. 7 czerwca 1993 r. kończy zaoczne wyższe studia magisterskie na kierunku: Teologia, w zakresie teologii praktycznej i uzyskuje dyplom magistra teologii oraz licencjat z teologii.

Po święceniach pełnił funkcję Wikariusza w parafiach:
· pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem (od 28 czerwca 1985 r. do 26 czerwca 1987 r.),
· pw. bł. Jadwigi Królowej w Płocku (od 27 czerwca 1987 r. do 23 sierpnia 1991 r.),
· pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie ( od 24 sierpnia 1991 r. do 23 sierpnia 1993 r. ),
· pw. św. Benedykta w Sierpcu (od 23 sierpnia 1993 r. do 22 sierpnia 1996 r.),
· pw. św. Trójcy w Rypinie (od 23 sierpnia 1996 r. do 14 sierpnia 1998 r.),

Funkcja Proboszcza w parafiach:
· pw. św. Mikołaja w Radominie (od 15 lipca 1998 r. do 30 czerwca 2006 r.),
· pw. św. Józefa w Płocku (od 1 lipca 2006 r. do chwili obecnej).

Sprawowane funkcje w diecezji:
· wicedziekan dekanatu Płock – Wschód,
· członek i przewodniczący sekretariatu diecezjalnej Rady Kapłańskiej,
· członek Zarządu Funduszu „Bratniej Pomocy” Kapłanów Diecezji Płockiej,
· Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy,
· Kapelan Straży Miejskiej w Płocku,
· stała współpraca z WOT oraz ze szkołami mundurowymi PUL i „Feniks”,
· Kapelan IX Oddziału Związku Spadochroniarzy Polskich,
· Kanonik Gremialny i kustosz Kapituły im. Św. Michała w Płocku.