POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KS. DR JAROSŁAW WĄSOWICZ SDB

Salezjanin, doktor historii. Zajmuje się badaniem dziejów młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologium duchowieństwa polskiego w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii.

W latach 2003-2011 wicepostulator procesu beatyfikacyjnego męczenników II Wojny Światowej. Obecnie pełni funkcję zarówno Dyrektora Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej, jak i Wiceprezesa Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych.

Dodatkowo jest wykładowcą historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz należy do Rady Muzeum przy Muzeum II Wojny Światowej.