POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KRZYSZTOF ZUBA

Twórca filmów religijnych, a także autor i trener warsztatów dla narzeczonych i małżonków. Pełnił funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia „Katolickiej Telewizji Serbinów".

Obecnie pełni funkcję zarówno Delegata Stanowego Zakony Rycerzy Kolumba, jak i Pełnomocnika Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole" oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzice i Szkoła w Tarnobrzegu.