POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

KATARZYNA JÓŹWIKUrodzona w 1995 r.  Historyk, doktorantka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą politycznej aktywności kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym. Pracownik działu archiwum Instytutu im. Witolda Pileckiego.

Członek zespołu badawczego analizującego sieć kontaktów ks. Jerzego Popiełuszki. Współorganizatorka szkoły letniej dla uczniów szkół średnich i nauczycieli „Prawda, wolność, solidarność. Wakacyjne spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką".

Przewodnik w Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.