POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

FILIP STYCZYŃSKI

Urodzony w 1993 roku. Dziennikarz, scenarzysta, autor opowiadań związany z kwartalnikiem Fronda Lux.
Obecnie pełni funkcję Dyrektora TVP World.

Mistrz Wing Tsun Kung Fu - posiada 3 stopień mistrzowski.