POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR N. MED. PIOTR GARBOCZ


Urodził się 2 czerwca 1967 r. w Pszczynie.

W 1986 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im Bolesława Chrobrego w Pszczynie. W latach 1986-1989 studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1989-1994 kontynuował studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Wiedniu, które ukończył uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Od 1996 r. pracuje w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. W 2003 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2006 r. kardiologii.

Od 2011 r. jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki (KSLP). Od 2016 r. pełni obowiązki sekretarza Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia, natomiast od 2018 r. pełni funkcję członka Zarządu Głównego KSLP.