POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR MATEUSZ IHNATOWICZ

Urodzony w 1984 roku. Doktor nauk humanistycznych, historyk dziejów najnowszych Polski, archiwista.

W latach 2008–2012 pracował jako archiwista w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku.  Następnie, w latach 2016–2020 jako specjalista ds. naukowych i edukacji w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie. Od 2020 r. do dnia dzisiejszego pracuje w Instytucie Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku na stanowisku głównego specjalisty do spraw merytorycznych.

Autor Autor oraz konsultant naukowy takich książek, jak:
· Służby Bezpieczeństwa Polski Ludowej i PRL wobec jezuitów Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej (1945–1989)
Poznań 2021,

· Villa Musica. Dzieje gniazda rodziny Panków w zarysie.
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie, Wejherowo 2016,

· Tomasz Mering „Las Piaśnicki. Fabularyzowany komiks historyczny"
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie, Wejherowo 2016.


Publikował artykuły naukowe oraz recenzje naukowe w recenzowanych i punktowanych czasopismach naukowych: „Universitas Gedanensis", „Almanach Historyczny", „Studia Gdańskie", „Roczniki Teologiczne", „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie", „Pro Fide Rege et Lege".

Recenzent czasopisma naukowego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego "Rocznik Gdański" (2020) i rocznika naukowego wydawanego przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL "Studia Polonijne" (2022).

Publikował m.in. w: „Rodzina Osowska", „Płyń pod prąd" oraz na takich portalach jak: www.ekumenizm.pl, www.endecja.pl, www.interia360.pl, www.radziejowkujawski.vgh.pl, www.swiatpl.com i www.biblionetka.pl.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się dzieje chrześcijaństwa, zakon jezuitów, nowe ruchy religijne, dzieje ideologii totalitarnych (faszyzm, narodowy socjalizm, komunizm), historia filozofii, historia muzyki oraz klasycy myśli humanistycznej.