POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR INŻ. MAREK OKTABA

Urodzony w roku 1957. Architekt, teolog i działacz społeczny, aktywny m.in. w Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta. W latach 1980-81 rozwijał Niezależne Zrzeszenie Studentów na Politechnice Wrocławskiej. Doktor nauk technicznych. Mąż i ojciec czwórki dzieci, z również czwórką wnuków.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Powszechnym Uniwersytecie Nauczania Chrześcijańsko- Społecznego (PUNCS), prowadzonym przez założony przez prof. Zbigniewa Krysiaka Instytut Myśli Schumana działaniu edukacyjno-formacyjnym. Przez dwa semestry w co drugie sobotnie przedpołudnie słuchacze łączą się drogą on-line i tu dzielą wiedzą oraz doświadczeniami odnośnie praktycznego wcielania zasad katolickiej nauki społecznej w życie gospodarcze, społeczne, kulturalne i polityczne.

W tle swej wypowiedzi będzie nawiązywał zarówno do potrzeby powrotu procesu integracji europejskiej do założycielskich idei Roberta Schumana, dziś już Czcigodnego Sługi Bożego, a także do rozpoczynającej się od października kolejne edycji PUNCS.