POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR HAB. SYLWIA GALIJ-SKARBIŃSKA, PROF. UMK

Urodzona w 1978 r. w Żninie. Pracuje w Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracy badawczej zajmuje się historią Polski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 roku aż do czasu przełomu w 1989. Publikowane przez nią prace w tym obszarze dotyczą w głównej mierze funkcjonowania grup i środowisk opozycyjnych, ich walki z komunistycznym reżimem, represji ze strony aparatu bezpieczeństwa, w tym i funkcjonowania służb specjalnych w PRL.

Autorka monografii:
· Uniwersytet wobec inwigilacji: postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970–1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa, Toruń 2011, 2012, ss. 461,
· The transformation of civil secret service in Poland in 1989-1990, Toruń 2016, ss. 179,
· Model zmiany cywilnych służb specjalnych w Polsce w latach 1989–1990: powstanie Urzędu Ochrony Państwa, Toruń 2019, ss. 539.

Jest także współautorką monografii m. in.:
· „Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi”: obóz internowania w Potulicach 1981-1982, Gdańsk 2015 (wydanie wznowione w 2021 r.), ss. 261 (współautor Wojciech Polak),
· Nikczemność i honor: stan wojenny w stu odsłonach, Kraków 2021, ss. 583 (współautorzy: Wojciech Polak, ks. Michał Damazyn).

W jej dorobku naukowym znajdują się również publikacje dotyczące okresu walk o niepodległość Rzeczypospolitej na początku XX wieku. Wśród nich znajduje się opracowanie:
· J. Rutkowska, Pamiętnik lwowianki (1914-1919), Toruń 2017, ss. 226 (współautor opracowania: Wojciech Polak).

W kręgu jej zainteresowań badawczych pozostają także zbrodnie niemieckie dokonane na Polakach w czasie II wojny światowej, czego rezultatem jest obszerna monografia współautorska:
· Zbrodnia i grabież. Jan Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939-2019, Kraków 2019, ss. 394 (współautor Wojciech Polak).

W 2020 roku monografia otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, w kategorii: historia. Całość jej dorobku naukowego obejmuje obecnie ponad siedemdziesiąt publikacji naukowych, na które składają się wyżej wymienione pozycje, a także inne monografie współautorskie, redakcje, współredakcje, artykuły naukowe.

Zajmuje się także szeroko zakrojoną działalnością popularyzatorską najnowszych dziejów Polski. Bierze udział w licznych prelekcjach, wykładach, spotkaniach z czytelnikami, a także konferencjach o charakterze naukowym, popularno-naukowym i dydaktycznym oraz inicjatywach skierowanych dla młodzieży szkolnej.

W czerwcu 2022 r. została uhonorowana wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „za działalność naukową w zakresie badań najnowszej historii Polski, zwłaszcza regionu kujawsko-pomorskiego oraz popularyzację dziejów naszych ziem i związanych z nimi postaci”.

Prywatnie jest żoną Jerzego Skarbińskiego, ma syna Franciszka i córkę Helenę.