POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

DR BARBARA STANISŁAWCZYK

Doktor nauk społecznych, pisarka, reportażystka, wykładowca akademicki, pracownik naukowy. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ukończyła Politechnikę Warszawską i Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na UW. Była stypendystką Agencji Reutera.

Tytuł doktora uzyskała na Wydziale Nauk Politycznych UW na podstawie rozprawy „Wzorce patriotyzmu jako przedmiot sporów i przewartościowań w świetle przemian cywilizacyjnych i przekształceń ustrojowych w Polsce po 1989 roku”.

Wykładała na Wydziale Dziennikarstwa UW, w Szkole Reportażu Collegium Civitas, na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UKSW oraz w Podyplomowym Studium PR PAN.

Pełniła funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Radia S. A., dyrektor wydawniczej Wydawnictwa Przekrój oraz Wydawnictwa Multico Press, a także redaktor naczelnej miesięczników Pani i Sukces.

Aktualnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Pamięci Narodowej. Autorka wielu reportaży i artykułów prasowych oraz książek, m. in.:

· Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce

· Ostatni krzyk. Od Katynia do Smoleńska. Historie dramatów i miłości

· Czterdzieści twardych
(za tę książkę, poświęconą Polakom, którzy ratowali w czasie II wojny Żydów, otrzymała legitymację Honorowego Członka Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz Jubileuszowy Krzyż Zasługi, a także Medal im. Jana Strzeleckiego Polonii Australijskiej)

· Pajęczyna. Syndrom Bezpieki
(współautorstwo, książka znalazła się w antologii polskiego reportażu XX wieku, „100/XX" )

· Miłosne gry Marka Hłaski

· Matka Hłaski

· Kąkolewski bez litości

· Od jutra (powieść)


Jest badaczką zagadnień cywilizacyjnych.