POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

BOGDAN ROMANIUK

Od 23 lat jest samorządowcem. W latach 1999–2002 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Kolbuszowskiego, następnie w latach 2002-2006 pełnił funkcję starosty Powiatu Kolbuszowskiego. W 2006 r. uzyskał mandat Radnego Województwa Podkarpackiego, który sprawuje do dnia dzisiejszego. W 2013 r. i 2014 r. obejmuje stanowisko Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. W 2014 r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Natomiast w październiku 2015 r. został Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego - pełnił tę funkcję do listopada 2018 r.

Prowadzi aktywną działalność na płaszczyźnie organizacji pozarządowych. Należy do fundatorów Fundacji im. ks. kard. Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”. Fundacja została założona w 2007 r. najważniejszym przedsięwzięciem było utworzenie Muzeum, które powstało m.in. dzięki jego inicjatywie.

Jest jednym z dwóch inicjatorów powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jest jednym z fundatorów Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR. Na kanwie działalności Fundacji jest inicjatorem:
· od 2016 r. Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”,
· od 2017 r. Narodowe Czytanie Pisma Świętego,
· w 2018 r. wystawy poświęconej Polakom ratującym życie Żydów podczas II wojny światowej pt. „Rodzina Ulmów Honorując Sprawiedliwych".

Festiwal osiągnął zasięg międzynarodowy, wystawa została wyeksponowana na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum na Watykanie, do zapoznania się z treścią wystawy zachęcał Papież Franciszek, który przemawiając do całego świata podkreślił heroiczną postawę Rodziny Ulmów.

Jest również pomysłodawcą konferencji w Arłamowie pt. Rozmowy o Gospodarce. Podczas tego wydarzenia, z udziałem przedstawicieli Rządu RP i przedsiębiorców, gdzie poruszane są najważniejsze problemy gospodarcze naszej Ojczyzny.

Kolejną jego działalnością jest powołanie, z Prof. Bogdanem Chazanem i Jackiem Kotulą Fundacji „Życiu TAK” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Fundacja ma na celu ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Fundacja zorganizowała w Rzeszowie międzynarodową konferencję pt. „Nauka w służbie życiu”.

Jest inicjatorem Dzwonu ,,Głos Nienarodzonych’’ dla Polski, taki Dzwon powstał Też dla Ukrainy i Ekwadoru.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro", wraz z Rodziną Popiełuszko aktywnie działa na rzecz budowy Muzeum w Okopach, które będzie poświęcone życiu i działalności ks. Jerzego. Muzeum będzie mieściło się w miejscu jego urodzenia.

W 2016 r., za zasługi w pielęgnowaniu pamięci i upowszechnianiu wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej, Bogdan Romaniuk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z rąk Prezydenta RP. W tym samym r. został odznaczony Honorową Odznaką Polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

W 2018 r. otrzymał odznaczenie Bene Merito z rąk Ministra Spraw Zagranicznych, w 2019 r. został odznaczony Medalem Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jest inicjatorem także powstania Dzwonu Niepodległości, który wykonano na zamówienie Samorządu Województwa Podkarpackiego. Gong niepodległości został wybity m. in. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.