POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· UCZESTNICY DEBAT

ZMIEŃ JĘZYK

BEATA KEMPA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Opolskim.

Działalność publiczna i społeczna

· od 2019 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji,

· pełni funkcję Wiceprezesa Solidarnej Polski,

· Poseł na Sejm RP V, VI, VII, i VIII kadencji,

· w latach 2015-2019 pełniła funkcję Ministra – Członka Rady Ministrów (odpowiedzialna za koordynowanie polskiej pomocy humanitarnej) oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

· w latach 2007-2012 pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka,

· w latach 2006-2007 pełniła funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,

· w latach 1998-2005 pełniła funkcję Radnej Miasta i Gminy Syców.

Szczęśliwa mężatka, mama dwójki dzieci i babci dwóch uroczych wnuków.