POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· II DZIEŃ - 17.09.2022

ZMIEŃ JĘZYK

CHCEMY OGARNĄĆ DZIECI, [KTÓRE] SĄ SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWE NA WSZELKĄ NIESPRAWIEDLIWOŚĆ. ŚWIAT DZIECKA JEST RZECZYWISTOŚCIĄ BARDZO DELIKATNĄ. TYM WIĘKSZE SPUSTOSZENIE W PSYCHICE DZIECKA CZYNI ZŁO, IM BARDZIEJ JEST GWAŁTOWNE I OKRUTNE
11:45 - 13:00
KAPLICA RÓŻAŃCOWA

SKŁAD OSOBOWY DEBATY MOŻE ULEC ZMIANIE