POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· AKREDYTACJA MEDIÓW

ZASADY AKREDYTACJI MEDIÓW

O akredytację medialną podczas Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki mogą ubiegać się fotoreporterzy i dziennikarze reprezentujący media, a także osoby prowadzące strony internetowe/blogi/portale/media społecznościowe cieszące się popularnością wśród internautów i dużą ilością codziennych odsłon.

Do wydania akredytacji prasowej potrzebne są następujące informacje:

  • kopia ważnej legitymacji prasowej lub aktualnego listu potwierdzającego skierowanie dziennikarza reprezentującego konkretną redakcję do obsługi Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki podpisanego przez redaktora naczelnego, wydawcę lub kierownika biura. List potwierdzający status dziennikarza nie może być podpisany przez osobę, na którą wystawiona ma być akredytacja. List na papierze firmowym powinien zawierać imię i nazwisko, funkcję dziennikarza oraz dzień, na który ubiega się on o akredytację podczas Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

  • fotografia paszportowa lub do dowodu osobistego o wymiarach w proporcji 3x4, w formacie elektronicznym nieprzekraczającym ±100 KB.


W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o akredytację nie może przedłożyć pisma od redakcji, musi załączyć kopie najnowszych, podpisanych swoim nazwiskiem publikacji i odpowiadające im dowody płatności stanowiące potwierdzenie wykonywania zawodu dziennikarza.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do uzyskania akredytacji jest wcześniejsza publikacja artykułów/postów dotyczących Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przygotowana na podstawie materiałów prasowych lub informacji znajdujących się na stronie www.xjerzy.pl, którą należy udokumentować i dołączyć w formie załączników w wiadomości dotyczącej prośby o akredytację wysyłanej adres poczty elektronicznej info@xjerzy.pl

Po pozytywnym rozpatrzeniu podania w sprawie akredytacji, odpowiedni identyfikator będzie do odbioru w punkcie rejestracyjnym Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W celu odebrania identyfikatora konieczne jest przedstawienie ważnego dowodu tożsamości.