POSYŁA MNIE BÓG,

abym głosił Ewangelię
i leczył rany zbolałych serc. Łk 4,18

· II KONGRES (2023)


Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki
w ramach „Programu Doskonała Nauka II – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”
(umowa nr: KONF/SN/0534/2023/01).

ZMIEŃ JĘZYK

WITAMY

NA STRONIE INTERNETOWEJ KONGRESU
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI


29 i 30 listopada 2023 r. w Pułtusku (Diecezja Płocka)

odbyła się
II edycja Kongresu

bł. ks. Jerzego Popiełuszki


Patronat honorowy nad II edycją Kongresu objął Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Biskup dr Szymon Stułkowski, Biskup Płocki, który także udzielił uczestnikom pasterskiego Błogosławieństwa. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął też dr hab. Przemysław Czarnek, profesor KUL Minister Edukacji i Nauki oraz Henryk Kowalczyk, Minister - Członek Rady Ministrów.

Celami II edycji Kongresu bł. ks. Jerzego Popiełuszki było przede wszystkim popularyzacja nauczania społecznego Księdza Jerzego, a także poszerzenia stanu wiedzy naukowej, prezentacji aktualnych osiągnięć naukowych (w tym najnowszych wyników badań naukowych) dotyczących nauczania społecznego Kapłana „S" oraz zapoczątkowanie prac rozwojowych związanych przygotowaniem materiałów dydaktycznych dotyczących nauczania społecznego Księdza Jerzego w ramach międzypokoleniowej edukacji nieformalnej.

Nauczanie społeczne Błogosławionego Księdza Jerzego obejmuje obszar od godności człowieka do kształtu tworzonej przez niego wspólnoty społecznej i politycznej. Silny nacisk kładziony jest w nim na niezbywalną godność. Z niej wynika osobista postawa oparta na sumieniu i męstwie. Te zaś pozwalają operować prawdą, która uwalnia. Wolność usuwa lęk i otwiera na wspólnotę.

Wspólnota wyrastająca z tysiącletnich ideałów zakorzenionych w chrzcie nazywa się Ojczyzną. Solidarność zaś jest wspólnotą osób, która dzięki trwaniu w ojczystych ideałach jest zdolna poprzez prawdę i wolność dokonywać przemiany świata. Pojęcia te zyskały w ustach Kapłana „S" ogromną siłę, stając się symbolem walki o wolność w czasie stanu wojennego. O ile próba zrozumienia tego nauczania może być wyzwaniem intelektualnym, o tyle próba wcielenia go w życie staje się wyzwaniem zarówno duchowym jak i moralnym.

Popularyzacja nauczania społecznego Księdza Jerzego, powinna stać żywą inspiracją dla osób, dla których wartości patriotyczne są podstawą ich codziennej aktywności zawodowej i społecznej. Kapłan „S" od początku zajmował się ludzką kondycją, która w pewnym momencie przyjęła dla niego wymiar społeczny, co spowodowało wejście w pewnym momencie konflikt z komunizmem. Nigdy jednak z komunizmem nie toczył sporu, jak i ludźmi, którzy reprezentowali. Toczył spór o człowieka, a widząc otaczające i poniżające go zło, nie wahał się nazywać tego zła po imieniu.

Podczas dwóch dni Kongresu odbyły się 2 główne debaty i 16 debat tematycznych. Tytuły są  myślami bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W debatach uczestniczyło będzie kilkudziesięciu prelegentów i moderatorów reprezentujących różne środowiska i punkty widzenia.

Udział w Kongresie bł. ks. Jerzego Popiełuszki był bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, udział w Kongresie wymagał wypełnienia FORMULARZA REJESTRACJI oraz otrzymania potwierdzenia z zaproszeniem do udziału.

Począwszy od I edycji Kongresu, wszyscy którym bliska jest jego idea i założenia oraz pragnący by to dzieło rozwijało się, mogą bezpośrednio wspierać Kongres czy to modlitwą, czy to bezpośrednim zaangażowaniem się w pracę Zespołu Organizacyjnego czy to dowolnymi darowiznami.


 

DO ZOBACZENIA NA

III EDYCJI KONGRESU
BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

WKRÓTCE ZOSTANĄ PODANE SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE DATY I MIEJSCA III EDYCJI KONGRESU